Personuppgiftspolicy

Samtycke för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Härmed godkänner jag, att Marja Witt Vikarieförmedlingen AB, 556828-8335 får använda mina personuppgifter i sin hantering i Vikarieförmedlingens anställningsregister.

  • De uppgifter vi behandlar är namn, adress, personnummer, bankkontonummer, telefonnummer och epost för att vi ska kunna betala ut lön och för att vi ska kunna göra matchningar i vårat personalmatchningsprogram. Vi sparar även utdrag ur belastningsregister som uppvisas för kund vid begäran.
  • Uppgifterna behandlas av administrativ personal på kontoret. Uppgifterna lämnas också ut till berörda myndigheter som skatteverket.
  • Uppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen sparas i 7 år, övriga uppgifter sparas i 2 år.
  • Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.